Nejnovější příspěvky

Při zařizování kanceláře je důležité navrhovat věci, které nejen dobře vypadají, ale především fungují

Když zakládáte firemní kancelář, je důležité pamatovat na to, že produktivita a spokojenost zaměstnanců jsou klíčové faktory pro úspěšný provoz. Ačkoli je funkční a efektivní pracovní prostředí zásadní, mnoho společností se stále zaměřuje více na estetiku a prestiž než na praktičnost a využitelnost. To může vést k nákladům na zařízení, které nejsou využívány, a k omezení prostoru pro skutečnou práci. Umožnění produktivní práce, zlepšení spokojenosti zaměstnanců a vytvoření zdravého pracovního prostředí jsou klíčové prvky úspěšného kancelářského designu.

Je důležité zajistit, aby každý zaměstnanec měl dostatek místa a nástrojů, které potřebuje k práci. To zahrnuje kancelářský nábytek, jako jsou stoly, židle, police a skříně, stejně jako výpočetní techniku, tiskárny a další kancelářské vybavení. Kromě toho byste měli také zvážit ergonomii a pohodlí vašich zaměstnanců. Ergonomické křesla a stoly mohou pomoci snížit bolesti zad a únavu, což může vést k lepší produktivitě a vyšší spokojenosti zaměstnanců. Stejně tak byste měli zajistit dostatek osvětlení a ventilace, abyste vytvořili příjemné a zdravé pracovní prostředí. I zde ovšem pozor na to, aby se efekt neminul s účinkem. „Jednu dobu byly například oblíbené polohovatelné stoly. Firmy je nakupovaly ve velkém, ale po čase zjistily, že většina stolů je stále v původní poloze, zaměstnanci je nedokázali využívat,” říká Barbora Pexová, architekta a návrhářka interiérových designů.

Je také důležité nezapomínat na společenské prostory, jako jsou kuchyňky a jídelny. Tyto oblasti jsou důležité pro sociální interakce a posilování vztahů mezi zaměstnanci. Nicméně, zde také platí, že společenské prostory by měly být navrženy tak, aby byly funkční a praktické, a to nejen kvůli estetickému dojmu. „Pro nás je důležité navrhovat věci, které fungují a nezaměřovat se pouze na to, že kancelář bude vypadat skvěle na fotkách, ale v konečném důsledku se v ní nebude pracovat dobře,“ zdůrazňuje Barbora.

Relaxační zóny jsou dalším klíčovým prvkem kancelářského designu. Tyto zóny mohou být navrženy jako místa, kde si zaměstnanci mohou odpočinout a nabrat novou energii během pracovního dne. To může pomoci snížit stres a únavu, což může vést k vyšší produktivitě a lepšímu duševnímu zdraví zaměstnanců. Nicméně, při plánování relaxačních zón je důležité zajistit, aby byly efektivní a využitelné. To zahrnuje návrh relaxačních zón tak, aby odpovídaly potřebám zaměstnanců a aby nebyly předmětem předhánění se v benefitech. Například, když si plánujete zónu na odpočinek, můžete se zaměřit na pohodlná křesla a osvětlení měkkým světlem, spíše než na velkolepé ozdoby a kulečníkové stoly.

Je také důležité zajistit, aby byly relaxační zóny dostupné pro všechny zaměstnance. Pokud jsou zóny umístěny na nejvyšších patrech nebo v nejvzdálenějších koutech budovy, nemusí být dostatečně využívány. Zóny na odpočinek a relaxaci by měly být umístěny tak, aby byly dostupné pro každého a aby nebyly vystaveny nadměrnému hluku nebo rušení.

Kromě relaxačních zón může být užitečné také navrhnout zóny pro spolupráci a týmovou práci. Tyto oblasti mohou být vybaveny whiteboardy, projektory, promítacími plochami a jiným vybavením, které umožní zaměstnancům spolupracovat a sdílet myšlenky. Stejně jako u relaxačních zón, i zde je důležité zajistit, aby tyto oblasti byly dostupné a efektivní.

Je však důležité si uvědomit, že každá firma má své specifické potřeby a preference. Některé firmy mohou preferovat otevřený design s mnoha společnými prostory, zatímco jiné si mohou přát více soukromí a oddělených kanceláří. Je proto důležité poslouchat potřeby zaměstnanců a vytvářet kancelářský design, který bude odpovídat jejich pracovním potřebám. „Je důležité si uvědomit, pro koho jsou kanceláře určeny. Než nakoupit drahé vybavení do každé kanceláře, je lepší vybavit například polohovatelnými stoly jen pár kanceláří a otestovat si, jestli je vzhledem k povaze profesí v kancelářích možné využívat naplno,” navrhuje elegantní řešení Barbora.

V neposlední řadě, je důležité si uvědomit, že kancelářský design není statický. V průběhu času se mohou měnit potřeby a preference zaměstnanců, a proto by měl být kancelářský design pružný a schopný se přizpůsobit těmto změnám. Změny v kancelářském designu mohou být nákladné a časově náročné, ale jsou nezbytné pro udržení úspěšného a efektivního pracovního prostředí.

Při zařizování firemních kanceláří by tedy měla být priorita dána funkčnosti a využitelnosti vybavení, které umožní produktivní práci a zlepší spokojenost zaměstnanců. Tyto prvky spolu s dalšími faktory, jako je dobrá komunikace a spolupráce mezi týmy, mohou přispět k úspěchu firmy a zlepšit výkonnost a výsledky.