Veggie

Datum realizace

02/19-05/2019

Lokace

Rustonka, Rohanské nábř. 693, Praha 8

Klient

Veggie

Plocha

150 m2

Veggie

Zakázka spočívala ve vybudování kompletní výstavby bistra ze stavu shell & core, včetně designového návrhu a projekčních prací.