Refrakční Centrum Praha s.r.o.

Datum realizace

2-3 měsíce

Lokace

Olivova 2096, 110 00 Nové Město

Klient

Refrakční Centrum Praha s.r.o., SOD - Bredovský dvůr

Plocha

260m2

Refrakční Centrum Praha s.r.o.

Co měl náš tým za úkol?

Realizace rekonstrukce Refrakčního Centra Praha v budově Bredovského dvora na Novém Městě v Praze.


Jak jsme si s tím poradili?

Rekonstrukce velkého rozsahu

V rámci rekonstrukce bylo potřeba provést velké množství stavebních úprav. Mimo jiné jsme tak například realizovali instalaci nových SDK příček, kompletní vzduchotechniku pro zákrokové sály, nové minerální a sádrokartonové podhledy nebo nové podlahové krytiny. Zároveň jsme zajišťovali dodávku všech interiérových dveří, automatických prosklených posuvných dveří a protipožárních dveří.

Přísné normy

Pro klienta bylo z důvodu povahy jeho oboru podnikání zásadní dodržet při rekonstrukci platné normy. Kvůli tomu jsme byli omezeni například ve věci zapojení zeleně a dalších doplňků do prostoru kliniky, jelikož musela být dodržena maximální sterilita. Zároveň jsme při výmalbě museli používat speciální nátěrové barvy a na zem položit tzv. antistatickou podlahu, která se vyznačuje výbornou elektrickou vodivostí.

Práce s potrubím

Pro klienta bylo také důležité vyřešit správné provedení potrubí od čerpacích stanic, kterých v celém projektu bylo dohromady 7 kusů. V praxi to znamenalo vytvořit páteřní trasu tak, aby bylo zajištěn odtok splaškových vod ve spádu z nejvyššího bodu a zároveň se vyhnout všem stávajícím technologiím (jako například vzduchotechnika). Kvůli tomu bylo třeba změnit výšky stropu na chodbách a aktivně řešit navrhované změny s projektantem celé rekonstrukce a klientem.

Výsledek

Jsme velmi pyšní na výsledek rekonstrukce kliniky v Bredovském dvoře. Povedlo se nám zkoordinovat se všemi menšími dodavateli, kteří byli do projektu zapojení, a díky tomu vznikl kompaktní prostor včetně zákrokových sálů, který splňuje veškeré potřebné přísné normy, jaký si prostor jako refrakční klinika vyžaduje.